home
Strona główna
Wtorek, 17 lipca 2018 r.

 

Departament Infrastruktury jest komórką organizacyjną właściwą w zakresie realizacji zadań związanych z zarządzaniem nieruchomościami w zakresie zastrzeżonym dla Ministra, opracowywania projektów aktów prawnych i analiz z obszaru infrastruktury wojskowej oraz ochrony środowiska.

 

Osoby zajmujące kierownicze stanowiska w Departamencie Infrastruktury MON:

DYREKTOR

               płk mgr inż. Dariusz RYCZKOWSKI

 

ZASTĘPCA DYREKTORA

            

 

GŁÓWNY SPECJALISTA

              

 

GŁÓWNY SPECJALISTA

               płk mgr  Witold JAGIELSKI

              

 

 

NSR
WP-GO